Sébastien Bourdon, fransk maler og gravør, utdannet i Roma. Under innflytelse av Claude Lorrain og Nic. Poussin laget han historie-, landskaps-, genrebilder, portretter og kobberstikk. Han var med og grunnla det franske kunstakademi, l'Académie royale de peinture, 1648. 1652–53 oppholdt han seg i Sverige som dronning Kristinas hoffmaler og utførte blant annet hennes portrett i flere varianter. Fra 1655 var han kunstakademiets direktør i Paris, også virksom som lærer.