Rosenholm, slott og tidligere gods i Danmark, Jylland, 20 km nord for Århus. Godset tilhørte slekten Rosenkrantz fra 1559, som stamhus 1744–1921; da ble godset frasolgt, men slottet er fremdeles i slektens eie. Slottet, som er et firefløyet anlegg med hjørnetårn, oppført i renessansestil 1559–67, inneholder bl.a. en stor portrettsamling og er åpent for publikum.