Romanos, født i Syria, kristen gresk dikter. Levde som munk i Konstantinopel. Av hans mer enn 1000 hymner er bare ca. 80 bevart; de hører til de betydeligste i gresk hymnediktning. 4 hymner er oversatt til norsk av R. Johansen i Betlehem og Golgata (1977).