Robert av Anjou, konge av Napoli 1309, Karl 2s sønn og etterfølger. Han ledet det guelfiske partiet, støttet paven mot Henrik 7 og Ludvig av Bayern, men klarte ikke å ta Sicilia. Fremmet vitenskap og kunst. Boccaccio oppholdt seg ved hans hoff.