Guelfer, fra 1200-tallet betegnelse på pavens tilhengere i Italia, i motsetning til keiserens (ghibellinerne eller waiblingerne). Navnet var utledet av det tyske fyrsteslektsnavnet Welfer. Se ghibelliner.