Ghibelliner, fra 1200-tallet betegnelse på keiserens tilhengere i Italia, i motsetning til pavens (guelferne eller welferne). Navnet er muligens avledet av Waiblingen, keiser Konrad 3s borg i Württemberg. Ghibellinerne hadde herredømme over Genova, Pisa og Venezia, mens Milano tilhørte guelferne. Partidelingen gjorde seg gjeldende også innenfor hver enkelt by, og mange steder varte striden i århundrer, ofte med andre formål enn de opprinnelige og iblant under andre partinavn. Navnet ghibelliner holdt seg i Italia til 1600-tallet.