Karl av Anjou, konge av Napoli fra 1265, bror av Ludvig 9 av Frankrike. Fikk kongeriket Sicilia i len av paven 1265. Han bygde opp en sterk kongemakt på Sicilia og i Sør-Italia, med franske tropper og fransk administrasjon, og hadde planer om å legge Balkan under seg. Men ved et opprør 1282 (den sicilianske vesper) mistet han Sicilia og beholdt bare Napoli.