Ringvoll, tettsted i Hobøl kommune, Østfold, ved Fv. 120 lengst sør i kommunen. Boligområde.