Richard Price var en britisk teolog og moralfilosof. Hans deontologiske (pliktetiske) synspunkter i boken Review of the Principal Questions and Difficulties in Morals (1758) brakte ham i konflikt med de mer utilitaristisk orienterte David Hume og Thomas Malthus.