Richard Bentley var en britisk filolog, professor i teologi og forstander for Trinity College i Cambridge. Bentleys hovedverker er A Dissertation on the Epistles of Phalaris (1697), hvor han med stor lærdom påviste at disse brevene er uekte; dessuten hans kritiske utgaver av Horats (1711) og Terents (1726), den siste med en berømt avhandling om metrikk. Bentley er grunnleggeren av den moderne tekstkritiske metode.