Etter lov om kringkasting av 4. desember 1992 (kringkastingsloven) har Norsk rikskringkasting rett til å drive kringkasting i Norge. For andre gjelder at de må ha konsesjon dersom de skal kringkaste trådløst fra bakkebaserte senderanlegg. Som «kringkasting» ansees «utsending av tale, musikk, bilder og liknende med radiobølger eller over tråd, ment eller egnet til å mottas direkte av allmennheten». Utsending av enkle meldinger krever ikke konsesjon. Kringkastingsvirksomhet som ikke krever konsesjon, skal registreres hos offentlig myndighet (Medietilsynet).