Rensåvassdraget, har sitt utløp på Elvenes i Skånland kommune i Troms. Vassdraget drenerer den nordøstlige delen av Skånlandhalvøya. Nedbørfeltets areal er 71 km2.

Elva starter i det ville fjellmassivet nord for Skittendalstinden (1306 moh), sør for dette fjellmassivet starter Kvitfors- og Tennevikvassdraget. Innerst i den vide og myrlendte Storjorddalen møtes et østlig og vestlig elveløp som herfra får navnet Storjordelva, senere kalt Rensåelva. Øverst i Rensådalen renner elva gjennom skogområder med helt naturlig plante- og dyreliv og med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter er godt bevart kystfuruskog. Disse områdene, på omlag 1300 da, ble i år 2000 fredet som Balteskardvatnet naturreservat.

Rv 825 følger den nedre delen av vassdraget, langs Rensåvatnet. Her er det et attraktivt hytteområde. Laks, sjøørret og sjørøye går ca. 5 km opp i elva.

Sammen med Tennevik‑, Lakså‑ og Kvitforsvassdragene utgjør Rensåvassdraget et sammenhengende variert skog- og fjellterreng på Skånlandhalvøya som brukes mye til friluftsliv og rekreasjon.

Vassdraget er vernet i Verneplan I (St. prp. nr 4 1972-73).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.