Remøy, tettsted i Herøy kommune, Møre og Romsdal, ligger på sørsiden av Remøya.