Ranjit Singh, indisk fyrste i Punjab. Tilhørte jat-kasten, som dannet kjernen i sikhenes rike. Ble fyrste 1792 og residerte i Lahore. Det lyktes ham å samle alle sikher i én stat og å utvide denne til hele det nordvestlige India vest for Sutlej. Sluttet traktat med britene 1809. Etter hans død falt hans rike fra hverandre under krigen med Britisk India (1845–46 og 1848–49).