Jat, den viktigste jordbrukerkasten i det nordvestlige India, særlig Punjab, og i tilgrensende deler av Pakistan. Jat ansees for å være innvandret fra vest. Mange mener at de stammer fra skytiske folk, men det er uvisst. Jat kjempet kraftig både mot stormogulene og britene. De dannet kjernen i sikhenes rike, og Ranjit Singh var selv jat. Kasten omfatter også mange hinduer og muslimer.