RNA-redigering, endring av baserekkefølgen i et RNA-molekyl etter at det er transkribert fra DNA. Baseendringene katalyseres av spesifikke enzymer og vil ofte omfatte deaminering av cytosin til uracil eller av adenin til hypoxantin. I enkelte arter, f.eks. mitokondrielle gener hos Trypanosoma brucei, som er årsaken til afrikansk sovesyke hos mennesker, foregår det en mer omfattende redigering av RNA-sekvensene. Den omfatter også fjerning av baser og innsetting av nye. Her foregår redigeringen ved hjelp av små RNA-molekyler, guide-RNA, som har en sekvens som er komplementær til området rundt redigeringssetet.