Betegner et polynukleotid, eller oligonukleotid, med en basesekvens som muliggjør dobbelheliksdannelse med et annet polynukleotid. Slik dobbelheliksdannelse brukes i stort omfang i genteknologien. Se nukleinsyrer.