Rómverja saga, islandsk oversettelsesarbeid fra latin, ca. 1200. Det som foreligger, er en sammenstøpning av forskjellige kilder, nemlig Sallusts skrifter om krigen med Jugurtha (Bellum Jugurthinum) og Catilinas sammensvergelse (Conjuratio Catilinae), og Lucans epos Pharsaliaom borgerkrigen.