Porcius Festus, romersk landshøvding (procurator) i Judea 56–60 e.Kr., overtok Paulus som fange av sin forgjenger Felix. Etter flere forhør lot han Paulus på eget forlangende bli ført til Roma.