Madagaskar var opprinnelig dekket tropisk regnskog store områder, men sterk avskoging har ført til at det kun er fragmenter igjen, og bare på østsiden av øya. En sekundær vegetasjonstype, savoka, med busk og kratt, har erstattet regnskogen. Denne utgjøres av en 3-6 meter høy busk- og krattvegetasjon, med viktige innslag som bambusarter og det endemiske «de reisendes tre», Ravenala madagascariensis. Platået er dekket av en trefattig savanne som i regnfattige strøk i sørvest går over i ren gressvegetasjon og ørken, ofte med tornekratt. Floraen inneholder arter fra både Asia og Afrika, men en stor del av plantene er endemiske.