Peter Sutherland, irsk politiker og jurist. Riksadvokat 1981–82 og 1982–85, medlem av Europakommisjonen 1986–89. 1993–94 generaldirektør i GATT. Fra 1995 direktør i oljeselskapet BP.