Peter Andreas Munch, norsk-amerikansk sosiolog. Cand.theol. 1932, flere års studieopphold i Storbritannia, Tyskland og USA. Han deltok som sosiolog på den norske vitenskapelige ekspedisjon til Tristan da Cunha 1937–38, og ble dr.philos. 1946 på avhandlingen Sociology of Tristan da Cunha. I USA fra 1946, 1951–57 professor ved University of North Dakota, fra 1957 ved Southern Illinois University.