Pavel Fraenkl, tsjekkisk-norsk litteraturforsker og teaterkritiker, medarbeider i flere ledende tidsskrifter. Han var dosent ved Statens pedagogiske høyskole i Brno til 1939, da han flyktet og slo seg ned i Norge; i tysk konsentrasjonsleir 1942–45. Blant hans tsjekkiske arbeider er flere studier om Masaryk og en bok om Otokar Březina. På norsk har han utgitt dyptpløyende studier som Masaryk og Garborg (1952), Bjørnson og tsjekkisk litteratur (1953), Ibsens vei til drama (1955); dessuten studier over greske tragedier, Strindberg o.fl. I 1946 ble han knyttet til Universitetet i Oslo, dosent 1965, professor i teatervitenskap 1974.