Pavel Eisner, tsjekkisk dikter, oversetter og essayist, fra en tsjekkisk-tysk jødisk familie i Praha. Han var en stor språkbegavelse; oversatte poesi fra tsjekkisk til tysk og omvendt, og til tsjekkisk fra tolv andre språk. Hans oversettelser fikk stor betydning for gjensidig forståelse mellom nasjonene: Volkslieder der Slaven (1926), Die Tschechen (1928), Prag in deutscher Dichtung (1932). Han overlevde den annen verdenskrig gjemt hos venner, og skrev da en fremragende essaysamling om det tsjekkiske språk, Tempel og festning (1946), og begeistrede dikt til sitt morsmål, Sonetter til fyrstinnen og Gudinnen venter (begge 1945).