Ovide Jean Decroly, belgisk pedagog og lege. Grunnla 1901 i Brussel en skole for psykisk utviklingshemmede barn og 6 år senere etter samme pedagogiske prinsipper en skole for normale barn. Fra 1920 var Decroly professor i Brussel, først i barnepsykologi, fra 1921 i pedagogisk hygiene og medisinsk pedagogikk. Ifølge Decrolys pedagogikk må alt skolearbeid ta sitt utgangspunkt i barnas egne interesser og behov, deres iakttagelser utenfor skolen må utnyttes, og skolen knyttes nøye til deres eget liv. Barnas trang til å fortelle, tegne, samle og undersøke ting må utnyttes. Hans ideer har hatt betydelig innflytelse på moderne pedagogikk og særlig stimulert arbeidsskolen og aktivitetspedagogikken.