Orsini, urgammel romersk adelsslekt. Det hevdes at pavene Stefan 2 (752), Paul 1 (757–767) og Eugenius 2 (824) tilhørte slekten. Paver som med sikkerhet vites å tilhøre slekten er Giacinto Bobone (1106–98), pave fra 1191 med navnet Celestin 3, som grunnla slektens veldige formue, Giovanni Gaetano Orsini (død 1280), pave fra 1277 med navnet Nikolaus 3, og Vincenzo Maria (eg. Piero Francesco) Orsini (1649–1730), pave fra 1724 med navnet Benedikt 13. Huset Orsini rivaliserte med huset Colonna og spilte en dominerende rolle i Roma i middelalderen. Slektens overhode fikk tittelen greve av Gravina 1417 (opphøyet til hertug 1435); fra 1629 har slekten ført fyrstetittel. Slekten eier fremdeles Palazzo Orsini i Roma.