Palazzo Orsini, palass i Roma, på Tibers østbredd ved foten av Kapitolhøyden. Palasset ble oppført på 1500-tallet i Marcellusteateret, som var reist av keiser Augustus. De to nederste buegangene i teateret er bevart, og på toppen av disse ligger palasset, som også dekker skråningen inn mot teaterets tidligere scene. Slekten Fabio omdannet teaterruinene til en festning på 1200-tallet. Denne gikk i arv til slekten Savelli, som i årene 1523–27 oppførte det nåværende palasset, med Baldassare Peruzzi som arkitekt. Palasset tilhører siden 1712 slekten Orsini.