Navn på oppskytningsplattformen i Sea Launch-systemet. Den norskkonstruerte, delvis nedsenkbare, sjøgående plattformen er selvdrevet for bruk ved ekvator i Stillehavet.