Nils Edén, svensk historiker og politiker, professor i Uppsala 1903–20; innvalgt i annetkammeret 1909, og ble etter Karl Staaffs død 1915 en av førerne for de liberale. 1917–20 var han statsminister i en liberal-sosialistisk koalisjonsregjering; landshövding i Stockholms län 1920–38. Behandlet i en rekke verker administrasjonens, riksdagens og den svensk-norske unions historie.