Nils-Eric Ringbom, finsk komponist og musikkforsker. Dr.philos. 1955. 1951–60 intendant for Helsinkis byorkester, senere kunstnerisk leder for Sibelius-ukene i Helsinki. Gjennom mange år inntok Ringbom en sentral stilling i finsk musikkliv, bl.a. som kritiker, som formann i den finske seksjonen av International Society for Contemporary Music (ISCM) og gjennom sine vitenskapelige arbeider (spesielt skrifter om Sibelius). Av hans mange komposisjoner veier hans fire symfonier (1938, 1943, 1948, 1962) tyngst. I sin musikk dyrket Ringbom nærmest en fri tonal stil.