Fri tonalitet er et samlebegrep for musikk som melodisk og harmonisk ikke bygger på dur/moll-harmonikkens funksjonelle prinsipper. Musikk kan være fritonal uten å være atonal.