Muhammad Zafrullah Khan, pakistansk politiker, diplomat og jurist. Tilhørte den islamske reformbevegelsen Ahmadiyya, og møtte motstand hos ortodokse pakistanske muslimer. Pakistans første utenriksminister 1947–54. President for FNs hovedforsamling 1962–63. Visepresident for Haag-domstolen 1970–73. Oversatte Koranen til engelsk (utgitt i London 1970).