Muhammad Askia, keiser over det mektige Songhai-riket i Vest-Afrika, i det nåværende Nigeria. Regnet som den fremste av Songhai-herskerne ved siden av Sonni Ali. La store nye landområder under keisertronen i Gao etter at Mali-riket gikk i oppløsning. Den best kjente by i Askias rike var Timbuktu, som både var handelssenter og læresete.