Monticello, eiendom i USA, utenfor Charlottesville, Virginia, president Thomas Jeffersons bolig. Bygd 1768–82, ombygd 1796–1809. Jefferson var arkitekt for den sterkt klassisistisk inspirerte bygningen. Står på UNESCOs Liste over verdens kultur- og naturarv.