Miles Christopher Dempsey, britisk offiser; generalløytnant 1944, general 1946. Under den annen verdenskrig sjef for 2. britisk armé i Montgomerys hærgruppe; kjempet ved Caen og Falaise, befridde Brussel og deltok i kryssingen av Rhinen og slaget om Ruhr. November 1945 sjef for 14. britiske armé i Sørøst-Asia, 1946–47 sjef for de britiske styrker i Midtøsten og 1951–56 sjef for de britiske landstyrker.