Mersey, elv i Storbritannia, England, kommer fra Penninene sørøst for Manchester og renner gjennom en bred 25 km lang tidevannsmunning ut i Irskesjøen ved Liverpool, 112 km lang. Mersey er en viktig skipsfartsåre, delvis kanalisert.