Meinich, norsk slekt som stammer fra kleinsmed i Hillerød (Danmark) Mathias Minche (1600–30). Han var farfars farfar til Jørgen Christian Thomas Meiniche (1746–88), som slo seg ned som kjøpmann i Drammen. Hans sønn, Jens Christian Meinich (1787–1855), fogd i Valdres, Land og Hadeland, var far til bl.a. amtmann Hans Thomas Meinich (1819–78) –som igjen var far til fylkesmann i Vestfold, stortingsmann Jørgen Herman Meinich (1868–1948) – og til industrimannen Jørgen Henrik Meinich (1820–1911). Til slekten hører også sosialøkonomen, professor Per Meinich (1931–2009).