Per Meinich, norsk sosialøkonom. Cand.oecon. 1955, dr.philos. 1969 på en pengeteoretisk avhandling, dosent ved Universitetet i Oslo 1966–72, professor i sosialøkonomi samme sted siden 1972. Meinich har særlig arbeidet med penge- og kredittforhold, og har bl.a. utgitt A Monetary General Equilibrium Theory for an International Economy (dr.avh. 1968).