Maximilien Luce, fransk maler, grafiker og journalist. Påvirket av Camille Pissarro og Paul Signac, tilhenger av neo-impresjonismen, senere av en bredere, mer dekorativ uttrykksform. Etter hvert forlot han det vanlige landskapsmaleri til fordel for en til dels sosialt betont menneskeskildring. Også bokillustratør.