Neoimpresjonisme var en retning i 1880- og 1890-årenes malerkunst, se pointillisme.