Marcel Griaule, fransk antropolog, professor ved Sorbonne. Han var aktiv i kretsen rundt tidsskriftet Documents, som var et møtested for utbrytere fra Bretons «ortodokse» surrealisme. 1931–33 deltok han i en ekspedisjon tvers over Afrika fra Dakar til Djibouti, og kom under denne i kontakt med dogonfolket i Bandiagara-fjellene i Mali. Dogon hadde vært relativt isolert fra islamsk og europeisk påvirkning. Griaule fattet interesse for deres særpregede religion og kosmologi, og viet mesteparten av sitt liv til studier i dette området. Hans arbeider innledet en omfattende forskningsvirksomhet. Av hans verker kan nevnes Les Flambeurs d'hommes (1934) og Masques dogons (1938).