Mário Cesariny de Vasconcelos, portugisisk forfatter og maler, ansett som den fremste eksponenten for surrealismen i Portugal. Han har utgitt poesi, teaterstykker, kritikker og en roman. Hans poesi karakteriseres av det eksperimenterende og den språklige oppløsningen som de franske forbildene foreskriver, men også av humor og ironi. Av hans produksjon kan nevnes Corpo Visível (1950), Poesia, 1944–55 (1961), O Virgem Negra: Fernando Pessoa explicado às Criancinhas Naturais e Estrangeiras (1989), teaterstykket Um Auto para Jerusalém (1964) og romanen Titânia (1994)