Louis Paul Cailletet var en fransk fysiker, metallurg og jernverkseier. Cailletet er mest kjent for å ha fremstilt flytende oksygen (1877), nitrogen og luft. Til dette brukte han blant annet den såkalte Cailletets kompresjonspumpe, som gir trykk på mange atmosfærer.