Lorentz Creutz, svensk friherre, embetsmann. Ble landshøvding 1649, riksråd 1660, kammarråd 1673. Utnevnt til admiralitetsråd og admiral 1675, og fikk 1676 befalet over den svenske hovedflåte, selv om han verken var sjømann eller militær. Falt i slaget ved Öland 1676.