Creutz, svensk-finsk uradelsslekt som er kjent siden 1490. Slekten fikk fornyet sitt adelsskap 1569. Admiral Lorentz Creutz (1615–76) ble utnevnt til friherre 1654. Hans sønn riksråd Johan Creutz (1651–1726) fikk grevetittel 1719, og var farfar til forfatteren og diplomaten Gustaf Philip Creutz (1731–85). Slekten lever både i Sverige og Finland, og er introdusert på det finske Ridderhuset som nr. 1 av grever. Slekten eier godsene Malmgård og Näsegård i Pernå, Finland.