Bottenhavet er den sørlige delen av Botniske bukt, mellom Åland i sør og Kvarken i nord. Botniske bukt nord for Kvarken kalles Bottenviken.