Sveg, tettsted i Härjedalen i Sverige, kommunesenter i Härjedalen kommune, 160 km sørvest for Sundsvall; 2550 innbyggere (2016). Sveg er et gammelt tingsted som hørte under Frostating.