Sveg, tettsted i Härjedalen i Sverige, kommunesenter i Härjedalen kommune, 160 km sørvest for Sundsvall; 2537 innbyggere (2018). Sveg er et gammelt tingsted som hørte under Frostating.