Letsi, vannkraftverk i Sverige, i Lille Luleälven 30 km nedstrøms for Jokkmokk. Her utnyttes en fallhøyde på 135 m som skapes ved å lede vann i tunnel fra Lille til Store Luleälven. Kraftstasjonen ligger i fjell og har en installert effekt på 440 MW. Anlegget ble tatt i bruk i 1967 og er senere utvidet. Eies av Vattenfall.