Sarek er et fjellområde i Sverige, i Norrbottens län, sør for Stora Lulevatten. Sarek er det største sammenhengende høyfjellsområdet i Sverige (ca. 2000 km2); høyeste topp er Sarektjåhkkå, 2089 moh. Det er i alt et hundretall breer i området, som er vernet som Sarek nasjonalpark.