Leslie Alvin White, amerikansk kulturantropolog; professor ved University of Michigan 1930–70. Han var eksponent for en retning innen amerikansk antropologi som gav inspirasjon til neo-funksjonell evolusjonistisk og økologisk orientert antropologi, og gjorde en stor innsats for å komme frem til en presis fremstilling av det kultur-evolusjonistiske perspektiv. Verker bl.a. The Science of Culture (1949/1969) og The Evolution of Culture (1959). Han er også kjent for sine studier av puebloindianerne, bl.a. The Acoma Indians (1932).